تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نشريات > مطالعات راهبردي زنان > مطالعات راهبردي زنان 57
نسخه چاپي


مجلات
مطالعات راهبردي زنان 57
شماره : 57
فهرست مطالب :
  •  تحول حقوق زنان و خانواده در اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق ملی
احمد رضا توحیدی
  • مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم
محمدرضا کدخدایی
  • تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیو ههای حل تعارض
علی تولایی/ نرگس غفوری بنادکوکی/ محمود حائری 
  • قواعد ناظر بر تکثیر موالید
معصومه مظاهری/ طیبه سترگ/ معصومه رضائیان حق
  • واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت
محمدرضا علمی سولا/ اسدالله لطفی/ علی محمدیان
  • جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ي اثبات دعاوی حوز ه ي زنان در فقه و حقوق ایران
زهرا سادات میرهاشمی
  • چيكده مقالات به عربي
  • چيكده مقالات به انگليسي