تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نشريات > مطالعات راهبردي زنان > مطالعات راهبردي زنان 58
نسخه چاپي


مجلات
مطالعات راهبردي زنان 58
شماره : 58
 فهرست مطالب :
  • وضع شناسی و تحليل گفتمان نظريه پردازی های اجتماعی از الگوی خانواده ی مطلوب در ايران
سهيلا صادقی فسايی/ ايمان عرفان منش
  •  تأثير معاشر ت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بين افراد تحصيلكرد ه ي دانشگاهی
فريده خلج آبادي فراهاني
  • تحليلي بر رابطه ي ارزش فرزندان و باروري بين زنان تهراني
محمود مشفق/ سارا غريب عشقي 
  • فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمايلات باروری زنان کُرد شهر مهاباد
حاتم حسيني/ بلال بگي
  • مقايسه مصرف فراغت در بين زنان شاغل و خانه دار در شهر ساري
کرم حبيب پور گتابي/ حسين ناز ک تبار/ رضا فر ج تبار
  • بررسی رابطه ي بين دينداری و رضايت از زندگی در بين زنان سالمند شهر يزد
مسعود حاجی زاده ميمندی/ اکبر زارع شا ه آبادی / نرگس مروی نام/ فاطمه ابوترابی زارچی
  • چكيده مقالات به عربي
  • چكيده مقالات به انگليسي