تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


شماره جدید فصلنامه علمی و پژوهشی«راهبرد فرهنگ» منتشر شد


شماره 28 فصلنامه علمی و پژوهشی«راهبرد فرهنگ» به صاحب امتیازی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فصلنامه علمی و پژوهشی«راهبرد فرهنگ» دارای نمایه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) و از  بهار سال 1387 به طور مرتب منتشر شده است.

هیئت تحریریه فصلنامه را مسعود آذربایجانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، محمد حسن پرداختچي استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، رضا داوري اردكاني استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران، علي شريعتمداري استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم، احمد فضائلي دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، حسين كچويان دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، محمد رضا مخبر دزفولي استاد دانشگاه تهران ، محمد علي مظاهری دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می دهند.

در بیست و هشتمین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی «راهبرد فرهنگ» مقالاتی شامل « چیستی، امکان و ملزومات فلسفه تطبیقی» از غلامعلی حداد عادل، « علم بهنجار و بومی کردن علوم اجتماعی» از محمد حسین پناهی، « نقد مطالعات گونه شناسی دینداری و ارائه چارچوبی نو» از آرش حسن پور و علی ربانی، «پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی» از میثم لطیفی و جسن سعدآبادی، منتشر شده است.

همچنین مقالات « الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در پرتو معرفت علوم» از بهروز رضایی منش، مهندی عبدالحمید، علی اصغر پورعزت و فتاح شریف زاده، « تاثیر جهت گیری های مذهبی و روش های مقابله مذهبی بر اعتیادپذیری دانشجویان دانشگاه تبریز» از رحیم بدری گرگری، «فرهنگ سازمانی دانشگاه و از خودبیگانگی تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه ای اهداف تسلط» از منصور بیرامی، جواد امانی، ساری بگلو، میرمحمد میرنسب و مهسا صالح نجفی از دیگر پژوهش های این فصلنامه به شمار می رود.

فصلنامه علمی و پژوهشی«راهبرد فرهنگ» به صاحب امتیازی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی  و مدیر مسئولی و سردبیری دکتر محمد رضا مخبر دزفولی دبیر شوای عالی انقلاب فرهنگی منتشر می شود و احمد فضائلی، کسری صادقی زاده و علیرضا دربندی نیز از اعضای شورای سردبیری این نشریه علمی پژوهشی محسوب می شوند.
كد خبر:32078
منبع خبر:دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ خبر:1394/04/22