تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > شوراي عالي انقلاب فرهنگي > ارتقا اخلاق در رفتار سیاسی نخبگان
نسخه چاپي


كتاب
ارتقا اخلاق در رفتار سیاسی نخبگان
سال چاپ:1392
کتاب «ارتقا اخلاق در رفتار سیاسی نخبگان» در صدد شناخت راهبردهای ارتقا اخلاق سیاسی در رفتار سیاسی نخبگان است. این موضوع به معنای بررسی اخلاق سیاسی مطلوب و همچنین کنکاش در میزان رعایت یا عدم رعایت اخلاق سیاسی در رفتار نخبگان و ارایه راهکارها، پیشنهادها و راهبردهای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است. در مقدمه کتاب پژوهشی با اشاره به روش انجام شده در این پژوهش آمده است که در این کتاب 140 صفت اخلاقی توسط محققان استخراج شده است و این صفات با استفاده از نظرخواهی از جمع نخبگان غربالگری شده و در پایان 16 شاخص اخلاقی مربوط با سیاست و امنیت انتخاب شده است.