تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > زنان و خانواده > حقوق زنان (نقد و بررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان)
نسخه چاپي


كتاب
حقوق زنان (نقد و بررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان)
سال چاپ:1383
کتاب مزبور در سه بخش به تحلیل محتوایی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته و آثار اجرایی این کنوانسیون را نیز مورد دقت قرار داده است. در این کتاب، ابهامات مفهومی، ساختاری و مبنای کنوانسیون و نیز چالش های کنوانسیون از نگاه خرد بشری مورد نقد قرار گرفته سپس اهداف پنهان این مهمترین سند سازمان ملل در زمینه حقوق زنان بررسی شده است. از آنجا که اساسی ترین بحث پیرامون کنوانسیون، رفع تبعیض علیه زنان در کشور ایران، الحاق شروط به این معاهده بین المللی و آثار و پیامدهای آن می باشد در فصل سوم، حق شرط پیشنهادی جمهوری اسلامی نوع شروط سایر کشورها و توصیه های کشورهای مختلف و نیز توصیه کمیته رفع تبعیض علیه زنان جهت اجرایی نمودن این معاهده، ارزیابی دقیق تری نسبت به الحاق کنوانسیون فراهم گردد.


- فصل اول: ابهامات مفهومی مفاد کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان
- فصل دوم: بنیان های کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در چالش با علم و خرد
- فصل سوم: پیامد الحاق به کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان