تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > زنان و خانواده > فلسفه حقوق خانواده جلد دوم
نسخه چاپي


كتاب
فلسفه حقوق خانواده جلد دوم
سال چاپ:1386
اصول کلی حقوق، ضابطه های بسیار کلی هستند که نظم قواعد عمومی بر پایه آنها محقق می شود که این اصول به مقاصد شریعت شباهت دارد و قواعد بر پایه آنها طراحی می شوند و اصول بنیادین خانواده نشان دهنده این است که قانونگذار در مرحله قانون گذاری بصورت نظام مند به حقوق خانواده نگریسته است زیرا به عنوان عنصر نظم دهنده در استنباط تعیین ضمانت اجرا نقش مهمی داشته و از طریق اصولی می توان حیطه قواعد را شناخت و در واقع به عنوان معیاری برای سنجش درستی نتیجه حاصل از عملیات استنباط بکار می رود.


فصل اول: اصول حاکم بر خانواده
فصل دوم: قواعد حاکم بر خانواده