تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > زنان و خانواده > نگرش سیستمی به اشتغال زنان
نسخه چاپي


كتاب
نگرش سیستمی به اشتغال زنان
سال چاپ:1397
ابعاد مختلف و اهميت اشتغال بانوان و فقدان مدل عملياتي پذيرفته شده منطبق با ارزش هاي اسلامي و ايراني يكي از اهداف اصلي تأليف كتاب نگرش سیستمی به اشتغال زنان بوده است. اين کتاب در سه فصل با موضوعاتي همچون دلايل اشتغال بانوان، آثار و پیامدهای اشتغال زنان، بررسی اشتغال زنان در دیدگاه¬هاي مختلف در سال 1397 توسط شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده منتشر شده است.


فصل اول: دلایل اشتغال زنان
فصل دوم: آثار و پیامدهای اشتغال زنان
فصل سوم: بررسی اشتغال زنان از سه منظر دیدگاه غرب، رویکرد سنتی و اسلام
فصل چهارم: نتیجه گیری