تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > مهندسي فرهنگي > انگيزش مصرف پايدار
نسخه چاپي


كتاب
انگيزش مصرف پايدار
سال چاپ:1392
رفتار مصرف کننده نقشي كليدي در تاثير جامعه بر محيط زيست دارد. اقدامات مردم و انتخاب آنها - براي مصرف كالا و خدمات خاصي يا زندگي به شيو هاي خاص - تاثيرات مستقيم و غير مستقيمي بر محيط زيست و بر سلامت فردي و جمعي دارند. به همين دليل موضوع "مصرف پايدار" به نقطه كانوني سياستهاي ملي و بين المللي تبديل شده است.