تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > علوم انساني
نسخه چاپي


كتاب
سال چاپ:زمستان 1396
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های مدیریت و اقتصاد در دوره کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «بانکداری اسلامی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه¬ی دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

سال چاپ:زمستان 1396
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌ی علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مبانی و اصول مدیریت آموزشی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه¬ی دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

سال چاپ:اول ، 1396
آموزش و پرورش سازمانی گسترده، پیچیده، حساس و اثربخش است و با رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو، بسیاری از صاحب‌نظران تعلیم و تربیت بر این باورند که اولویت سرمایه‌گذاری در زمینه تربیت و تأمین نیروی انسانی از طریق ایجاد و توسعه مراکز تعلیم و تربیت است.

سال چاپ:1396
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در دوره کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس « اندیشه سیاسی در ایران باستان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه ی دانشگاهی، سایر علاقه‌ مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

سال چاپ: 1395
كتاب حاضر براي دانشجويان رشته علوم سیاسی در دوره کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اصول و مبانی روابط بین‌الملل (2)» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

سال چاپ: 1395
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «فقه سیاسی» هر کدام به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

سال چاپ: 1394
كتاب حاضر براي دانشجويان رشته علوم سیاسی در دوره کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اصول و مبانی روابط بین‌الملل (1)» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

سال چاپ: 1394
كتاب حاضر براي دانشجويان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مبانی و اصول سیاست‌گذاری عمومی» به ارزش واحد تدوين شده است.