تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > علوم انساني > اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (2)
نسخه چاپي


كتاب
اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (2)
سال چاپ: 1395
این کتاب به تبیین اصول و مبانی روابط بین‌الملل به عنوان یک موضوع و رشته مطالعاتی می‌پردازد. از این رو، سعی شده است دو هدف کلی در دو سطح عملی و نظری تأمین گردد. هدف نظری توضیحِ ماهیت، مفاهیم و مقولات، رهیافت‌ها، پیش‌فرض‌ها و مفروضه‌های دانش و علم روابط بین‌الملل است. در سطح عملی نیز هدف توصیف، تبیین و تحلیل پدیده‌ها، سازوکارها، ساختارها، فرایندها، موضوعات و مسائل، الگوها و نتایج بین‌المللی، از یک سو و انگیزه‌ها، آرمان‌ها، اهداف و رفتار بازیگران بین‌المللی، از سوی دیگر است.
مقدمه
فصل اول: امنيتِ ملي، بين‌المللي، و انساني
فصل دوم: جنگ در روابط بين‌الملل
فصل سوم: صلح در روابط بين‌الملل
فصل چهارم: همکاری بین‌المللی و هم‌گرایی منطقه‌ای
فصل پنجم: اقتصاد سياسي بين‌الملل و جهاني‌ شدن
فصل ششم: فرهنگ، دين، اخلاق و روابط بين‌الملل
فصل هفتم: سياست خارجي
فهرست منابع