تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > علوم انساني > اندیشه سیاسی در ایران باستان
نسخه چاپي


كتاب
اندیشه سیاسی در ایران باستان
سال چاپ:1396
ایرانیان برخوردار از سنت بزرگ اندیشه سیاسی هستند که ریشه در دوره ی باستان دارد. پیوند بلند دین و دولت از عصر باستان، سنت نظریه ایران شاهی حاکم بر ایران در دوره مابعد حمله اسکندر و به تبع آن وجود مبانی و تکنیک های اعمال قدرت، ساختاری از اندیشه سیاسی را به وجود آورده که برای هر متفکر علاقه مند به ایران و اسلام جذاب و خواندنی است. این کتاب با تکیه بر روش اندیشه شناختی جان مارو و با محوریت چهار پرسش چیستی غایت امر سیاسی، کیستی حاکم، محدودیت های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت به نقد و بررسی ساختار اندیشه سیاسی در ایران باستان میپردازد. کتاب عمدتا متن محور بوده و با تکیه بر اسطوره ها، کتیبه های هخامنشی و آثاری چون اوستا، ارداویرافنامه، عهد اردشیر، نامه ی تنسر، کارنامه اردشیر بابکان و کتیبه های کرتیر منابع به جای مانده از ایران باستان را با نگاهی انتقادی تجزیه و تحلیل کرده است.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: الگوهای مطالعه­­ی اندیشه سیاسی در ایران باستان
فصل دوم: غایت سیاست در عصر هخامنشی
فصل سوم: کیستی حکمران در عصر هخامنشی
فصل چهارم: چگونگی اعمال قدرت در دولت هخامنشی
فصل پنجم: حق اعتراض در دولت هخامنشی
فصل ششم: ساخت و روابط قدرت در دولت اشکانی
فصل هفتم: غایت سیاست در دولت ساسانی
فصل هشتم: کیستی حاکم در دولت ساسانی
فصل نهم: چگونگی اعمال قدرت در دولت ساسانی
فصل دهم: حق اعتراض در دولت ساسانی
جمع‌بندی پایانی
منابع