تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > علوم انساني > بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران
نسخه چاپي


كتاب
بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران
سال چاپ:اول ، 1396
آموزش و پرورش سازمانی گسترده، پیچیده، حساس و اثربخش است و با رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو، بسیاری از صاحب‌نظران تعلیم و تربیت بر این باورند که اولویت سرمایه‌گذاری در زمینه تربیت و تأمین نیروی انسانی از طریق ایجاد و توسعه مراکز تعلیم و تربیت است. مولف در این کتاب کوشیده است عوامل برونی و درونی مؤثر بر مسائل آموزش و پرورش ایران و اسناد فرادستی مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقشۀ جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دستاوردهای جدید آموزش و پرورش و در حد امکان مسائل کلان و خرد و راه‌های کاهش آن‌ها را بررسی کند. این کتاب برای دانشجویان تعلیم و تربیت تدوین شده، ولی مطالعه آن به برنامه‌ریزان، مدیران، و دست اندرکاران تعلیم و تربیت نیز توصیه می‌شود.
فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول: کلیاتی دربارۀ اهمیت و ضرورت شناخت مسائل آموزش و پرورش و...
فصل دوم: چالش‌ها و مسائل آموزش و پرورش ایران
فصل سوم: طرح‌ها و اسناد مهم تغییر و تحول آموزش و پرورش
فصل چهارم: مبانی نظری و محیطی مؤثر بر آموزش و پرورش
فصل پنجم: شورای عالی آموزش و پرورش
فصل ششم: ساختار آموزشی نظام آموزش و پرورش ایران
فصل هفتم: وزارت آموزش و پرورش
فصل هشتم: پژوهش در آموزش و پرورش
فصل نهم: دانشگاه فرهنگیان
فصل دهم: نهضت سوادآموزی و مسائل آن
فصل یازدهم: آموزش و پرورش دورۀ پیش دبستانی
فصل دوازدهم: آموزش و پرورش دورۀ ابتدایی
فصل سیزدهم: آموزش و پرورش در دورۀ اول و دوم متوسطه
فصل چهاردهم: اهم مشکلات معلمان
فصل پانزدهم: امور تربیتی و فرهنگی در مدارس
فصل شانزدهم: راهنمایی و مشاوره در مدارس
فصل هفدهم: مشکلات دانش آموزان در مدارس
فصل هجدهم:کنکور در ایران
فصل نوزدهم: مسائل کمّی آموزش و پرورش