تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > دين و فرهنگ قرآني > 4. خلاصه طرح پژوهشی «طراحی و ارزیابی مدل های کلان ساماندهی فعالیت های قرآنی»
نسخه چاپي


كتاب
4. خلاصه طرح پژوهشی «طراحی و ارزیابی مدل های کلان ساماندهی فعالیت های قرآنی»
سال چاپ:1395
طرح پژوهشی طراحی و ارزیابی مدلهای کلان ساماندهی فعالیتهای قرآنی با هدف تدوین ارزشها، اصول و قواعد ناظر و حاکم بر هماهنگی و ساماندهی ارتباط بین سازمانهای مرتبط با فعالیتهای قرآنی و ارزیابی تعدادی از مدلهای کلان ساماندهی مرتبط با تعاملات بین سازمانی و روش های بهره گیری از آنها در فعالیتهای قرآنی به منظور طراحی مکانیزم های همکاری و برقراری یک ارتباط موثر و پایدار بین سازمانهای قرآنی به سامان آمده است. مدل نهایی این تحقیق تشکیل شورای تخصصی قرآنی به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده است. این شورا با داشتن سه رکن دفتر نظارت بودجه، دبیرخانه و سه شورای تخصصی امور تبلیغی، امور آموزشی و امور پژوهشی وظیفه تصویب سیاست ها و اهداف کلان، برنامه ریزی و سازماندهی کلان و تصویب آیین نامه و دستورالعمل ها به پیشنهاد شوراهای تخصصی یا دیگر سازمان ها را بر عهده خواهد داشت. این تحقیق دست مایه اصلی تدوین منشور توسعه فرهنگ قرآنی است.