تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > دين و فرهنگ قرآني > خلاصه طرح پژوهشی «شناسایی شاخص‌های ارزیابی موفقیت نظام قرآنی کشور با توجه به اهداف، سیاست ها و راهبر
نسخه چاپي


كتاب
خلاصه طرح پژوهشی «شناسایی شاخص‌های ارزیابی موفقیت نظام قرآنی کشور با توجه به اهداف، سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی»
سال چاپ:1396
طرح پژوهشی «شناسایی شاخص‌های ارزیابی موفقیت نظام قرآنی کشور با توجه به اهداف، سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» به دنبال استخراج مجموعه شاخص هایی جهت بررسی و رصد میزان توفیق نظام توسعه فرهنگ قرآنی در نیل به اهداف مندرج در منشور توسعه فرهنگ قرآنی است. طی اين پژوهش كليه شاخص هاي خُرد و كلان که براي ارزيابي نحوه و میزان دستیابی به اهداف، سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مورد نیاز است احصا و شناسایی شده است.