تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > دين و فرهنگ قرآني > نمایه فعالیت تهیه و گزینش شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی
نسخه چاپي


كتاب
نمایه فعالیت تهیه و گزینش شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی
سال چاپ:1394
ارزيابي وضع موجود و هدف گذاري هاي آينده نگرانه و پيش بيني و پيشگيري نيازمند ابزار است. اين ابزار با صفات مميزه سنجش پذير و در دسترس همان شاخص است. در عرصه امور قرآنی، سنجش و اندازه‌گيري وضعیت فعالیت های قرآنی کشور به منظور تعيين میزان موفقیت برنامه ها و سیاست ها و نیز موفقیت سازمان ها دغدغه هميشگي بوده و لزوم تهیه این شاخص ها در منشور توسعه فرهنگ قرآنی نیز مورد تأکید ‌است. دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی در اجرای وظیفه خود که به تصریح بند یک ماده چهار منشور توسعه فرهنگ قرآنی تهیه شاخص های توسعه فرهنگ قرآنی است مطالعات متعددی را تا کنون اجرا کرده است. فعالیت هایی که منجر به طراحی سبد شاخص های توسعه فرهنگ قرآنی و در نهایت استخراج و گزینش این شاخص ها با عنوان شاخص های ملی توسعه فرهنگ قرآنی شده است. شاخص های پیشنهادی در سال 94 در شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با اصلاحات پس از تصویب اسناد راهبردی دوباره مطرح شود. این کتاب گزارشی از این مطالعات و فعالیت ها به صورت خلاصه ارائه می کند. شایان ذکر است از آنجا که شاخص¬سازی نوعی مدل¬سازی است و در مدل سازی آگاهانه بخشی از واقعیت کنار گذاشته شود، در خصوص شاخص¬های انتخابی ادعای جامعیت وجود ندارد و تنها از آن به عنوان نقطه آغاز یاد می شود.